Investeerimisest

Investeerimine eesmärgipärane rahalise vara kasvatamine. Rahanumbri kasvatamine ei ole tavaliselt omaette eesmärk – inimesel on unistusi, mille teostamiseks on vajalik teatava rahakoguse olemasolu. Eemärgid võivad olla erinevad, näiteks:

 

  1. Kodu või kinnisvara soetamiseks vajaliku omafinantseeringu kogumine
  2. Lapse või laste hariduseks vajaliku rahasumma kogumine
  3. Püsiva igakuise lisasissetuleku olemasolu 25.a. pärast
  4. Unistuste pulmad või reis, näiteks ümbermaailmareis

Investeerimisvõimalusi on erinevaid, inimeselt inimesele laenamine (või otselaenamine) on üks uutest ja üha enam kasutatavatest investeerimisvõimalustest. Üheks populaarsuse põhjuseks on võimalus raha kasvatada kasutades väikeseid summasid – investeerida saab juba alates kümnest eurost. Teiseks põhjuseks on pangahoiusest või -deposiidist märksa suurem intress ehk raha juurdekasv. Kõik pangad laenavad inimeste poolt hoiustatud raha laenajatele, kuid nende poolt pakutav intressimäär on oluliselt madalam.

Verto liising  võimaldab koguda vajalikku kapitali pikaajaliselt (näiteks iganädalaste või –kuiste sissemaksetega finantsportaali), kasvatades kapitali pikaajaliselt ning pakkudes pangahoiusest ja – deposiidist kõrgemat intressitulu. Võrreldes näiteks investeeringutega aktsiatesse on Vektor lisingusse intressilaekumised igakuised ja stabiilsed.

Investeeringutelt teenitavat tulu nimetatakse Verto liising  finantsportaalis teenistuseks, mis koosneb peamiselt intressist. Intressi teenid Sa investorina igalt laenulepingult (investeeringult), mille finantsportaal Sinu raha kasutades sõlmib. Sina ise määrad soovitava intressimäära ja investeeritava summa isiklikes investeerimistingimustes.

Investeeringu edukust saad Sa jälgida igapäevaselt – selleks arvutab finantsportaal investeeringute tootluse (ROI, return on investment). Investeeringu tootlus arvutatakse algakapitali kasutamise (laenuna) ja teenitud intresside alusel. Investeeringu tootlus väljendatakse protsendimäärana. Nii näiteks alginvesteeringult 1000 eurot 1 aasta jooksul teenitud intressitulu 100 eurot investeeringu tootlus moodustab 10%.

 

Investeerimistingimuste määramisel peab arvestama, et üldjuhul on investeeringu tootlus mõnevõrra madalam kui investeerimisportfellis määratud intressimäär. Miks? Põhjuseks on investeeringutega seotud riskid. Igal investeerimise liigil on riskid, samuti otselaenamisel.

Riskid investeerimisel Vektor liisingusse

Iga investeerimisvõimalusega kaasneb risk kapitali kaotada. Kaalu iga investeerimisvõimaluse riske ja tee kaalutletud ning läbimõeldud otsused!

Loe Verto liisingusse  investeerimise riskidest ja võimalustest neid mõjutada siit.

Teised investeerimise dokumendid.....

Tagasi